Echo – část 2

Jak jsme slíbili, budeme pokračovat v tomto vzrušujícím a všestranním tématu. V předchozí části jsme se zastavili tam, že echo jako pojem zahrnuje několik fenoménů, ale v maďarštině je to jediný pojem, který máme k dispozici. Zavedli jsme tedy anglická slova echo, delay a reverb, která mnohem lépe popisují různé efekty. Pak jsme dokonce vymysleli skvělé seskupení, kde se ukázalo, že jedna polovina ozvěn se většinu času projevuje jako kreativní efekt, zatímco druhá polovina vytváří prostor. A to je jen začátek!

Pojďme se na echo podívat z blízka

Je to známá klasická ozvěna, kdy se daný zvuk později opakuje i v rytmické podobě, to znamená, že se stává znovu slyšitelným, ale každým opakováním se stává tišším a tišším. Úroveň signálu odraženého zvuku se ve všech případech snižuje. Mezi opakováními to rozhodně trvá dlouho, takže je slyšíme a vnímáme jako zcela oddělené od sebe. A kolik opakování je průměr? Řekněme pouze, že je to malé číslo.

Nejčastěji se vyskytuje při výrobě speciálních zvukových efektů, vícekrát synchronizovaných s tempem díla. Pro laika může být naprosto zavádějící a dokonce matoucí, že tento druh zpoždění často produkují zvukaři pomocí zpožďovacího zařízení – delay zařízení. To znamená, že na toto téma existuje jen málo konzekventní postoj. Pojmy echo a delay se někdy volně používají jako synonyma, ale dříve nebo později bude jasné, kdo a co přesně tím pojmem myslí.

Ale jaký je vlastně rozdíl mezi echem a delayem?

Elektro harmonix - 300x225

C hcete-li odpověd na tuto otázku, pojďme se nejprve podívat na trochu biofyziky. Výzkum ukazuje, že náš sluch dokáže uložit zvuk, který trvá v průměru 100 milisekund. To v praxi znamená, že pokud mezi dvěma zvuky uplyne minimálně 100 milisekund nebo více, jsou vnímány jako od sebe oddělené. Na druhou stranu, pokud jde o kratším čase, působí zvuky soudržně. Takže aby byla ozvěna rozpoznána jako odlišná od zdrojového zvuku, musí uplynout minimálně 100 milisekund. Počkejte, fyziku rozebereme ještě o něco dále.

Zvuk se může šířit rychlostí průměrně 343 metrů za sekundu, přičemž za 100 milisekund zanechá za sebou vzdálenost 34,3 metrů. Ano, ale aby se objevila ozvěna, zvuk se musí nejprve dostat na povrch, od kterého se odráží, a teprve potom jít po dráze, kterou kdysi udělal.

To znamená, že dobrou hodnotu získáme snížením výše uvedených údajů na polovinu. Předpokládejme, že se nacházíme 17 metrů od velkého, hladkého povrchu, který je ideální pro odrážení ozvěny. Pak, když ze sebe vydáme nějaký zvuk s dostatkem decibelů a nadšením, ocitneme se v kontaktu se zvukem dvakrát. Nejprve, když se dá přímý zvuk do pohybu. Podruhé, když se nám ozvěna vraátí. Podařilo se nám tedy ozvěnu dostatečně vysvětlit.

ke stažení-300x156
A co je fenomén zpoždění?

Elvis slapback delay – tak se na mnoha místech objevuje delay efekt, který je oblíbeným nástrojem klasických nahrávek. Ale o co vlastně jde?

Zpoždění je vlastně most mezi echem a reverbem, ale také bychom mohli říci, že je to překrývání mezi oběma typy echa. Jednoduchý důvod je ten, že umí částečně produkovat oba typy echa podle nastavení. Přesto je vhodné rozlišovat mezi těmito dvěma, takže samostatný pojem delay je správný.

Jak je to s úrovní signálu zpožděného zvuku? Zde je rozdíl oproti echu. Úroveň signálu je poměrně vysoká, protože doba zpoždění je tak krátká, že zpětný zvuk neslyšíme zcela odděleně od zvuku zdroje, přičemž počet opakování je malý.

V přírodě se sám o sobě nevyskytuje, jde tedy o technické řešení. Zjednodušeně lze s jeho podporou částečně simulovat prostorovost bez rozmazání zvuku.

Co jsou modulační efekty?

Během kombinovaného přehrávání zdrojového a zpožděného zvuku se kvalita zvuku mění dle času, který mezi nimi uplynul. Určité časové zpoždění vytváří iluzi vzdálenosti a prostorovosti, ale ty s nižší hodnotou vytvářejí zcela jiné typy zvukových efektů. Říká se jim modulační efekty. Chorus,flanger a phaser spadají do této kategorie.

No, to bude stačit, ale říkáme, že ještě není konec. Navíc modulační efekty stojí za vysvětlení, takže zde budeme pokračovat ve třetí epizodě o ozvěnách, ve které samozřejmě nebude chybět fyzika, ale slibujeme, že vás bude také bavit!

Předchozí epizoda

Podobné příspěvky