POKYNY PRO PŘEPRAVU

Naším cílem je poskytnout zákazníkům přesný čas dodání a dodržet jej. Dodací lhůty bereme velmi vážně!
Vždy se snažíme, aby naši zákazníci obdrželi zakoupený výrobek co nejrychleji a nejbezpečněji.

V zemích, které nejsou členy Evropské unie (např. Švýcarsko, Velká Británie), se při přepravě výrobků platí clo (výše cla se může v jednotlivých zemích lišit).

Pokud jsou objednané produkty zasílány do země, která není členem Evropské unie, platí celní předpisy této země. Před obdržením zásilky musíte zaplatit celní poplatky stanovené celními orgány.

Pokud kupující celní poplatky neuhradí, kurýrní služba zásilku po 2 týdnech zničí.

Pokud zákazník nepřevezme balíček od kurýrní služby a balíček se vrátí k nám, pokusíme se kontaktovat zákazníka e-mailem nebo telefonicky. Pokud zákazník nereaguje do dvou týdnů, vyhrazujeme si právo produkt zlikvidovat.

ZPĚT NA VRCHOL

Cenu výrobku vám samozřejmě vrátíme pouze v případě, že nám výrobek a obal vrátíte v dobrém stavu (vracený výrobek prosím pečlivě zabalte!).

Pokud budete chtít výrobek vrátit a obal bude po vrácení poškozen, bude cena obalu odečtena od částky za vrácení.

Pečlivě zkontrolujte stav objednaných výrobků při dodání a uschovejte si fakturu a obal! Pokud je výrobek obdržený po dodání poškozený, vadný nebo znečištěný, nebo pokud barva, velikost či materiál neodpovídají objednanému, informujte nás o tom do 2 pracovních dnů od obdržení e-mailem nebo telefonicky. Pokud tak neučiníte, budou náklady na vrácení výrobku (výrobků) do 2 dnů účtovány zákazníkovi!

Pokud zákazník neobdrží jím objednaný(é) výrobek(y) nebo pokud se naše společnost dopustí jiné chyby při dodání výrobků, uhradíme zákazníkovi náklady na dopravu zpět, avšak pouze do výše částky, kterou zákazník za dodání výrobků dříve zaplatil.

V případě vrácení výrobku budou náklady na dopravu odečteny od vrácené částky, a to i v případě dopravy zdarma.

ŠPATNÁ KUPÓNKA
Pokud si všimnete poškození obalu, podepište prosím potvrzení o převzetí s poznámkou “Převzato s výhradou!”.
Poté se obraťte na reklamační oddělení společnosti doručující zásilky (kurýrní služba DHL) nebo na naši společnost, která vám pomůže s reklamací. Jako identifikační údaj uveďte sledovací číslo zásilky.

ZBOŽÍ ZADANÉ K EXTERNÍMU DODÁNÍ
Pokud na obalu zásilky nejsou žádné známky poškození, ale po rozbalení zjistíte poškození výrobku, máte 48 hodin na to, abyste poškození nahlásili přepravní společnosti nebo přímo zákaznickému servisu společnosti Perfect Acoustic e-mailem. Po uplynutí 48 hodin nebude tento typ reklamace přijat. Děkujeme vám za pochopení.
(Samotný neporušený obal nebo krabice nezaručuje, že výrobek dodaný v krabici je nepoškozený!)
Ujistěte se prosím, že je výrobek při doručení nepoškozený. Krabice nebo obaly otevřete dříve než kurýr.
Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, sepište ihned kurýrovi podrobnou zprávu!
Povinností kurýra je sepsat protokol, bez ohledu na to, jak moc spěchá na další adresu !!!!.
Pokud si všimnete jakéhokoli zjištěného poškození, napište co nejdříve společnosti PERFECT ACOUSTIC. vždy zašlete fotografie, na kterých je poškození vidět ! !
Nezapomeňte si poškozený obal a výrobky uschovat do doby, než bude výrobek zkontrolován kurýrní společností. Tím zajistíte, že kurýrní společnost bude mít jistotu, že výrobek byl skutečně poškozen při přepravě.
Nezapomeňte si uschovat nákladní list a protokol, protože tyto dokumenty jsou nezbytné pro reklamaci ze strany zákazníka!

Výrobky lze vracet pouze v původním obalu a s fakturou prokazující nákup/příjem! Pokud je objednávka výrobku zrušena před zahájením dodávky – cena výrobku bude kupujícímu vrácena a náklady na dopravu ponese kupující, pokud však již byla dodávka zahájena, bude v takovém případě kupujícímu vrácena cena zrušeného výrobku, ale náklady na dopravu ponese kupující! Pokud je poškozen pouze obal – cena obalu bude odečtena!

V případě, že kupující objednaný a dodaný výrobek z jakéhokoli důvodu nepřevezme (např. není doma nebo z jiného důvodu) a kurýrní společnost nám výrobek vrátí, náklady na dopravu a náklady na vrácení výrobku hradí kupující!

V případě, že při převzetí objednaného výrobku kupující zjistí poškození obalu nebo výrobku, musí pracovník kurýrní společnosti na místě sepsat protokol, ve kterém poškození zaznamená. V případě, že protokol nebude sepsán, náklady na dopravu a vrácení poškozeného obalu nebo poškozeného výrobku hradí kupující!

Akustické závěsy mohou pohlcovat zvuk o síle 10 až 20 decibelů pouze v případě, že jsou instalovány zcela bez mezer a pokud je akustika místnosti odpovídající! Z důvodu problémů/reklamací nemůžeme závěsy vzít zpět!

V případě objednávek závěsů nebo panelů na zakázku již není možné po zadání a zaplacení objednávky tuto objednávku upravit nebo zrušit, protože nemůžeme vrátit cenu!