Dynamika v hudbě

Jeden z nejdůležitějších prvků v hudbě, respektive jeden z nejdůležitějších prvků v hudbě! Podle mých zkušeností se jí však věnuje velmi málo pozornosti, a to neprávem.

Obvykle a často se zaměňuje s hlasitostí nebo akustickým tlakem. Zdá se však rozporuplné, chceme-li ji stručně definovat: “nauka o hlasitosti v hudbě”.

Kde jsou potom skryté detaily?

Přibližně do poloviny 18. století (barokní hudba) o něm nikdo nic nepsal, ani v notách, ani v jiných spisech, takže hudebníci sami určovali jeho použití a důraz.

music dinamic

Pointa je, že:

Dynamika je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro vytvoření hudebního dojmu. Dynamika také úzce souvisí s rytmem a hlavním významem veškeré dynamiky je kontrast.

Zvuk nemůže být sám o sobě ani silný, ani slabý, takže hlasitost zvuku lze vždy vnímat pouze ve vztahu k jinému zvuku. Jinými slovy, dynamika je rozdíl v hlasitosti mezi tichým a hlasitým zvukem nebo, což je velmi důležité, míra a délka ticha mezi dvěma zvuky! Mnoho lidí se mylně domnívá, že když budete poslouchat hudbu hlasitěji, bude dynamika větší, ale ve smyslu výše uvedeného nebude větší, pouze hudba bude hlasitější! Čím hlasitěji hudbu posloucháme, tím méně vnímáme její dynamiku! Hudba hraná docela potichu může mít velmi vysokou dynamiku a naopak!

V minulosti se hudba vyvíjela postupným zesilováním (crescendo) a postupným zeslabováním (decrescendo).

Barokní hudba používá dynamiku méně a v umírněné míře, ale klasická hudba je na dynamické efekty bohatá.

Dynamics in the music

Dynamika může být buď stálá, nebo proměnlivá, postupně rostoucí, nebo náhlá a explozivní.

Vzhledem k povaze hudby není dynamika exaktní veličinou, ale subjektivním pojmem, který závisí mimo jiné na fyzické vzdálenosti mezi interpretem a posluchačem, na akustice zvukového prostoru, na povaze zdroje zvuku (nástroj, zpěvák nebo interpret) a v neposlední řadě na individuálním vnímání skladatele, hudebníka a posluchače.

V dnešní hudbě můžeme pozorovat mnoho variant dynamiky. Existuje postupná, měnící se a rychlá, výbušná dynamika!

Jedno je jisté, senzační hra na kytaru!

Hezký den!

Napsal Róbert Polgár

Podobné příspěvky